Här är skolan som lyckats

Andelen elever i Göteborgs kommunala grundskolor som går ut med godkänt betyg i alla ämnen minskar i både hög- och mellanstadiet. Men på Eriksboskolan i Angered ser trenden helt annorlunda ut. På tre år har andelen elever som klarar godkänt i alla ämnen ökat stort, bland annat har de gått från 23% till 93% godkända i svenska och från 18% till 80% i matematik.

»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]