Vilken bas har romerska siffror?

Vårt talsystem är ju decimalt, det vill säga har tio som bas. Hur är det med romerska siffror – finns det någon bas där? Hur ser man i så fall det?
Vårt vanliga talsystem är ett positionssystem med basen 10 vilket innebär att talen skrivs som en summa av 10-potenser:
3 805 = 3 1 000 + 8 100 + 0 10 + 5 1

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]