Skolforskare kritiserar ministerns förslag för mer rättvisa betyg

Det finns stora skillnader i betygssättning i förhållande till resultat på nationella provet, när det gäller olika kommuner och olika huvudmän, visar en granskning i SVT. Men gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekströms förslag räcker inte enligt skolforskare.

»»» Läs vidare [Dagens Arena]