Särskilt begåvade ska få bättre stöd

Nu ska särskilt begåvade elever få extra stöd. En handlingsplan för hur de ska identifieras och hur de sedan ska stödjas har tagits fram.

»»» Läs vidare [Östra Småland Nyheterna]