Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu har årets andra nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, kommit från tryckeriet.
Läs om innehållet i detta nummer på NOMAD:s webbplats.

NOMAD nr 2, 2017 innehåller 5 artiklar.

Hanna Viitala
A tool for understanding pupils’ mathematical thinking

Jöran Petersson
First and second language students’ achievement in mathematical content areas

Reidar Mosvold
Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag

Heidi Strømskag
Et miljø for algebraisk generalisering og dets innvirkning på studenters matematiske aktivitet

Helena Johansson
Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren i fulltext, finns som vanligt på NOMADs webbplats.

e-NOMAD
Från och med 2010 ingår e-NOMAD i abonnemangen på NOMAD. Via e-NOMAD är samtliga publicerade artiklar i NOMAD tillgängliga i fulltext (pdf).

»»» NOMAD:s webbplats