Matematiklyftet har höjt resultaten

Stockholmselevernas matematikkunskaper har blivit bättre. Det framgår av en matematikdidaktisk analys gjord av forskningsinstitutet Ifous. Analysen bygger på ett matematikprov som de senaste sex åren skrivits av 30 000 elever som nyss börjat gymnasiet.

»»» Läs vidare [Pedagog Stockholm]