Läs sommarmatte inför högskolan

Matematik är ett avgörande ämne på många [högskole]utbildningar, att vara väl förberedd i matematik ger möjlighet att komma igång med goda och effektiva högskolestudier redan från starten och slippa köra fast i onödan.
»»» Läs vidare [Sommarmatte.se]