Tydligare och mer likvärdigt i nya gymnasiet

Mer styrd undervisning, tydligare ämnesinnehåll, men för hög nivå för eleverna. Det är några exempel på hur lärarna upplever gymnasiereformen.

»»» Läs vidare [Lärarnas tidning]