Synen på elever avgör skolans värde

Frågan vad som skiljer en bra skola från en annan utreds i en ny studie som kommer ut i dagarna. Tre forskare från Göteborgs universitet undersöker ett antal skolor.

– När vi frågade om resultatutvecklingen där och att den hade sjunkit kunde man hänvisa till att det berodde på elevernas bakgrund. Man tog eleverna som förklaring till den svaga resultatutvecklingen. På den framgångsrika skolan pratade man om eventuella brister i det egna sättet att undervisa, säger Ulf Blossing.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]