Svårt väcka högstadieelevers intresse för matematik

Det kan vara svårt att få elever intresserade av högstadiematematiken. Det försöker matematiklärarna främst lösa genom aktiviteter som diskussioner och elevnära frågor. Men eleverna själva lockas mer av uppgifter där ämnesinnehållet, det vill säga själva matematiken, står i förgrunden. Det visar en avhandling av Rimma Nyman vid Göteborgs universitet.

»»» Läs vidare [News Cision]