Skolkommissionen öppnar för lottning och aktivt skolval

Obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statligt stöd till skolor med behov. Det är några av förslagen som Skolkommissionen lägger fram på torsdagen.

»»» Läs vidare [Lärarnas Tidning]