Lämna ditt bidrag till matematikbiennalen 2018

– Den nya webbsidan för Matematikbiennalen 2018, finns nu tillgänglig. Inlämning av abstracts är öppen under perioden 31 mars till 28 juni.