Interna utbildningar varje vecka stärker förskolan

Varje fredag arrangerar kvalitetsstaben för AcadeMedias förskolor heldagsutbildningar för förskolepedagoger. Utbildningarna, som hålls i olika städer, tar sin utgångspunkt i den funktionella kvaliteten och dess åtta områden. Syftet med utbildningsinsatserna är att stärka förskolor i deras pedagogiska uppdrag samt att skapa en mer likvärdig förskola.

»»» Läs vidare [My News Desk]