Han forskar om framtidens formler

Robert Berman forskar i ren matematik. Även om hans ekvationer kan beskriva sådant som finns omkring oss redan idag, tror han inte de kommer till nytta förrän långt fram i tiden.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]