Elever lär sig matte bättre när de själva konstruerar metoder

Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

»»» Läs vidare [Forskning.se]