Barnen knackar kod i skolan

Med hjälp av robotar lär sig fjärdeklassarna på Enskede skola att programmera. Skolan ligger i framkant i Stockholm när det gäller programmering.

Jag tror att de har nytta av den här kunskapen på alla plan, säger läraren Kristina Holmgren.

»»» Läs vidare [Mitt i]