Mindre matte missar målet

Livslångt lärande är orden för dagen. Det betyder dock inte att det ska ta hela livet att lära sig något. Dit är vi på väg med ett gymnasialt teknikprogram som på fyra av fem inriktningar inte direkt ger behörighet för högre studier – i teknik, skriver Olle Dahlberg, utbildningsutredare vid Sveriges Ingenjörer.

»»» Läs vidare [Sveriges Ingenjörer]