Lärare: Sök lärarlyftskurser

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Gör en ansökan senast den 18 april till hösten 2017.

»»» Läs vidare [Skolverket]