Hitta till forskningen i klassrummet

— Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? — Vad finns det för arenor där de kan ta del av den forskning som finns? — Vad finns det för arenor där forskare och lärare kan mötas? De här frågorna försöker Lärlabbet få svar på.

»»» Läs vidare [UR Skola]