Entreprenörer ger inspiration till elever

Onsdagen på Vårboskolan var vikt åt företagsbesök och att få besök av företagare.

Eleverna ska omsätta den matte de lär i skolan till verkligheten och se att det de lär också kan tillämpas efter skoltiden, säger Johan Lind, lärare vid Vårboskolan.

»»» Läs vidare [Burlövs Nyheter]