Elever i religiösa länder sämre på naturvetenskap och matte

Sambandet mellan hur religiöst ett land är och hur dåligt skoleleverna presterar i naturvetenskap och matematik är mycket starkt, enligt en ny studie.

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]