Distriktsfinal i Pythagoras Quest

Den 23 mars är Rudbeckianska gymnasiet värdar för distriktsfinalen i Pythagoras Quest, Sveriges största lagtävling i matematik för högstadieelever. Matematikkunskaper är något som är av stor vikt för ungdomars framtida konkurrenskraft på arbetsmarknaden och Pythagoras Quest har väckt stort intresse runt om i landet.

»»» Läs vidare [My News Desk]