Delaktighet höjer matematikkunskaperna

Sedan 2011 finns det ett forskningsprojket mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Linköpings universitet. Samarbetet handlar i slutänden om att höja elevernas kunskaper och förbättra resultaten i matematik. På fredagen fanns lärare och forskare på plats på Söderporten för att berätta om sina erfarenheter av att vara med i projektet.

»»» Läs vidare [Norrköpings Tidning]

Från tidigare Aktuellt
Mot en matematikundervisning i framkant