Andelen obehöriga lärare ökar

Ny statistik från Skolverket visar att andelen obehöriga lärare ökar. Över hälften av de nyanställda senaste läsåret saknar lärarexamen.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]