Vi behöver utveckla den naturvetenskapliga undervisningen

Elevernas resultat vänder uppåt i matematik men fortsätter att falla i naturvetenskapliga ämnen. Maria Andrée, forskare i naturvetenskapernas didaktik, tror att matematiklyftet kan spela roll – i båda fallen.
I de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PISA presterar nu svenska elever bättre än tidigare i matematik. Maria Andrée, docent på Stockholms universitet, ser flera förklaringar.

»»» Läs vidare [Pedagog Stockholm]