Värdefullt nominerat till “Årets utställning 2016”

Göteborgs stadsmuseums utställning Värdefullt är en av tre finalister till priset “Årets utställning 2016”.

Juryns motivering löd bl.a. “Utställningen Värdefullt gör det ovanliga att diskutera begreppen värde och ekonomi ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Utställningens berättelse, tillgänglighet och metod har utifrån ekonomi formats till en helhet där till exempel matematik används som ett pedagogiskt instrument.”

»»» Läs vidare [My News Desk]