Nuet har blivit mer osäkert än någonsin

1999 hävdade Julian Barbour att tiden inte existerar, och hans bok ”The end of time” har blivit ett standardverk. Sedan dess har det gått några år, och det finns forskare som hävdar att Barbours tes helt enkelt bygger på felaktiga antaganden – ”det kosmologiska misstaget” som Lee Smolin skriver i sin bok ”Time reborn”.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]