Nämnaren nr 1 är på väg.

Årets första nummer innehåller bl a:

 • Strumpor, symboler och strukturer – algebra i förskolan och i förskoleklassen
 • Vilse i app-djungeln – en granskning av appar för multiplikationsundervisning
 • Alla kan räkna med ägg
 • Med rätt att utmanas i en skola för alla
 • Sagt & gjort: Talföljder med multilink
 • Inför pi-dagen
 • Uppslaget: Möblera en 2:a
 • Representationsrutor
 • En värdefull utställning
 • Bråk och språk
 • Strövtåg: Bortom vardagen
 • En motorcykels färd kopplad till derivata
 • Kängurusidorna 201: Geometri – bra för resonemang och problemlösning
 • Problemavdelningen 201: Populära problem från några lärare

»»» Läs vidare [NCM]

Nämnaren nr 1 2017