Matematik – roligt till 1000

Sett till de senaste årens PISA-resultat är matematik något av en svaghet i den svenska skolan, och bilden av ämnet som något tråkigt och svårt förekommer ofta i media och hos föräldrar. Det vill lärarna på Vittra Kungshagen i Nyköping ändra på och har därför startat en storsatsning på matematik som kommer att pågå under vårterminen.

»»» Läs vidare [My News Desk]