Matematik – ”på riktigt”

Om en verkstad har en omsättningsbudget på fyra miljoner i månaden, hur stor är då budgeten på ett år? Och hur stor är den ungefär per dag?
Det var två kluriga matematikuppgifter som nyanlända elever på Dammfriskolan fick försöka lösa med gemensam krafter.

»»» Läs vidare [Skånska Dagbladet]