Kartlägg nyanlända elever i matematik

Nu kan du kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av kartläggningsmaterialet i steg 3 i matematik.

»»» Läs vidare [Skolverket]