Åsa och Marie utvecklar matematikundervisningen

Skolorna i Fjärås, Åsa och Frillesås (Kungsbacka kommun) satsar på att utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Sedan höstterminen 2016 finns matte-pedagogerna Marie Nehmed Gustafsson och Åsa Öhrnell i området. Som en del i projektet driver Åsa och Marie bloggen Kungsbacka Söders matematikprojekt. På bloggen lägger de ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer mm.

»»» Läs vidare [Kungsbacka kommun]