Viktig­aste åtgärden för ökad likvärdighet

Hur ska den minskande likvärdigheten åtgärdas? Skolvärlden ställde frågan till tio personer i skolans värld.
1) Är det ett problem att likvärdigheten minskar i svensk skola (som Pisa hävdar)?
2) Vilken är den viktigaste åtgärden för att öka likvärdigheten i skolan?

»»» Läs vidare [Skolvärlden]