Tjugo rapporter från 2016 som kan användas i skolors utvecklingsarbete

Under 2016 publicerade Skolinspektionen det största antalet kvalitetsgranskningar under ett år sedan myndigheten startades, 20 rapporter om olika ämnen. Skolinspektionen har till exempel granskat hur skolor arbetar med elever med långtidsfrånvaro, hur arbetslivsanknytningen inom yrkesutbildningar fungerar och hur skolor arbetar med nätkränkningar. Vi har även gjort ämnesgranskningar om till exempel matematik i gymnasieskolan och svenska i årskurs 4-6.

»»» Läs vidare [Skolinspektionen]