Stödbehov upptäcks med betyg från åk 6 men stödet uteblir

Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

»»» Läs vidare [Skolverket.se]