Statistisk förenkling kan leda skolan vilse

Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte, som undersökt skolans internationella kunskapsmätningar en ny avhandling vid Umeå universitet.

»»» Läs vidare [Forskning.se]
Ladda ned avhandlingen.