Robotar i skolan – men vem lär vem?

I ett nytt forskningsprojekt om robotar i skolan ska barn få agera lärare till en robot som programmeras som “den ideala eleven” – det vill säga är nyfiken, frågvis och vill veta och förstå allt.

»»» Läs vidare [My News Desk]