Nya vägar till lärande med virtuella laboratorier och kalkylerade utsläpp

Genom att använda digital teknologi i skolans miljöundervisning blir komplexa analyser och observationer åtkomliga på nya sätt. Samtidigt är de digitala redskapen långt ifrån självinstruerande. Samspelet med läraren är därför viktigt. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

»»» Läs vidare [Göteborgs universitet]