Konferensserie om problemlösning och modellering

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, matematiknätverk inbjuder till konferens på ovanstående tema.
Den kommer att genomföras på fyra orter med i huvudsak samma innehåll och utformning. Vi välkomnar såväl matematiklärare som skolledare och övriga intresserade.
Göteborg 26-27 januari 2017.
Stockholm 30-31 mars 2017
Därutöver planerar vi konferenser i Borlänge under våren och i Skellefteå under september.
»»» Läs vidare samt anmälan [Visnet.se]