Internationellt samarbete motiverar elever

Olympiaskolan i Helsingborg är just nu värd för ett internationellt projekt där målet är att förhindra att elever hoppar av skolan i förtid.

»»» Läs vidare [Helsingborgs Dagblad]