Hitta föreläsningar med FindLecture

Det finns säkert miljontals föreläsningar på nätet men problemet är att de är spridda över många olika samlingar. FindLecture är en söktjänst som söker efter bra föreläsningar bland många olika källor. Du kan söka bland över 26 000 föreläsningar (både video- och audio-format) inom många ämnen, från olika samlingar eller organisationer. Alla föreläsningar i guiden har granskats i förväg så det finns en viss kvalitetssäkring men till slut är kvalitetsgranskningen ditt ansvar som lärare.

»»» Läs vidare [Flexspan]

Ex: Föreläsningar om ”Everyday mathematics” på FindLecture.