”Glöm inte varför de relativa betygen avskaffades”

Debattörer som i dag vill återinföra relativa betyg och anpassa betygen till nationella prov förtiger systemets nackdelar. Vid anställningar till yrken var och är relativa betyg oanvändbara och vid tillträde och urval till högskolan skapade de problem. Det skriver Per Måhl, expert på betygssättning.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]