Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik

Matematiksvårigheter eller låga prestationer i matematik är en av de stora utmaningar som de europeiska utbildningssystemen står inför idag. Att misslyckas med skolmatematiken får stora konsekvenser för både elever och samhället.

»»» Läs vidare [Karlstads universitet]