En formel för medvetandet

I princip är det möjligt att bygga en apparat som mäter hur mycket medvetande det finns i en människa, en daggmask eller en dator. Det menar forskaren bakom världens hittills mest utförliga teori om vår inre värld av upplevelser. Teorin är invecklad. Axiom ger upphov till postulat och vidlyftiga matematiska formler. Ingen annan teori om medvetandet är så matematiskt utarbetad. Nu testas en variant av metoden för att hitta hjärnskadade patienter som inte kommunicerar, men i själva verket är medvetna.

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]