Stöd i liten grupp gör stor skillnad

Hembesök vid längre frånvaro, extra stöd i små grupper och ett specialpedagogiskt team. Det är några insatser för att så många som möjligt ska klara gymnasiet i Tranås.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]