SPSM: Så skulle fler elever klara matten

Trendbrott i TIMSS men fortfarande är matematik det ämne där flest elever får underkänt. Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att fler elever kan klara matten om matematiklärare och specialpedagoger samarbetar kring undervisningen.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]