Lärarnas Riksförbund: Staten måste ta ansvar om förbättringen ska hålla i sig

Efter flera år av sjunkande resultat har nu svenska elevers kunskaper förbättras i den nya PISA-undersökningen. Men samtidigt ökar klyftorna mellan olika elevgrupper. Nu måste likvärdigheten stärkas, bland annat genom ett statligt huvudmannaskap.

»»» Läs vidare [Ekuriren]