Forskarutbildade lärare lämnar skolan

40 procent av de lärare som forskat inom ramen för de statliga satsningarna på forskarskolor väljer att inte återvända till skolan efter examen.

Det är anmärkningsvärt när lärare velat vara kvar men det inte finns tjänster utformade så att man kan dra nytta av sin nya kompetens, säger utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S).

»»» Läs vidare [Skolvärlden]