Estlands recept för kunskap i skolan

Snart kommer nästa Pisa-mätning, en internationell mätning av 15-åringars kunskaper. Och ett land som länge har legat högt i Pisa är Estland och man är påtagligt stolt över att Estland ligger bland de främsta i Europa.

»»» Läs vidare [SVT]