Datorn inte orsak bakom svensk Pisa-vändning

Resultaten från den senaste Pisamätningen är inte tillförlitliga eftersom OECD gjort en blunder, hävdar nationalekonomen Gabriel Sahlgren. Men Skolverket delar inte hans bild – Pisa är det mest robusta prov som finns.

»»» Läs vidare [Epoch Times]